4 EVLİLİK PROGRAMIYLA BAŞ EDEMEYEN TÜRKİYE

Evlilik programları için, “Ülkeye şöyle faydaları var” diyebilecek biri var mı?  
Yok…

http://www.milliyet.com.tr/4-evlilik-programiyla-bas/magazin/ydetay/2230153/default.htm  [20/04/2016]